Styrelsesnack

Den här podden handlar om styrelsearbete och bolagssyrningsrelaterade frågor. Du kanske är ägare, valberedare, styrelseledamot eller funderar över att gå in i en styrelse, verkställande direktör, investerare eller på annat sätt intresserad av bolagsrelaterade områden - då är detta podden för dig! Petra Palmgren Lindwall arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare. Med denna podcast vill Petra aktivt delta i samtalet om dagens och framtidens styrelsearbete och styrning av bolag. Petra kommer bjuda in intressanta gäster, som kommer ge dig som lyssnare, olika perspektiv, insikter och möjlighet till reflektion. I avsnitt 1 till och med 37 så har Malin Persson, som också är professionell styrelsearbetare, varit medarrangör av podden. Trevligt lyssnande!

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • Samsung

Episodes

Tuesday May 14, 2024

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som är värd för podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare.  
I det här avsnittet har jag bjudit in Kristina Wärmare som är PR- och Kommunikationschef och Hållbarhetschef på NetOnNet som ingår i noterade Komplett Group som också har varumärkena Webhallen och Komplett.se/no/dk. 
I och med den nya hållbarhetsredovisningen CSRD som innebär ett ökat ansvar för styrelsen, så har jag tidigare bjudit in gäster för att tydliggöra påverkan på svenska aktiebolag. Med det här avsnittet så ger Kristina oss ett konkret exempel på hur man har arbetat med CSRD rent praktiskt. 
Kristina tar oss igenom deras resa från att få upp ögonen för CSRD till att bilda sig en bredare uppfattning om påverkan sin egen verksamhet, arbetet internt och hjälp av extern expertis till genomförandet av den dubbla väsentlighetsanalysen. Kristina delar med sig av sina lärdomar och rekommendationer till andra som är på den här resan. Och det kan inte nog ofta sägas - alla kommer bli påverkade oavsett om man innefattas av lagstiftningen eller inte. 
Detta och mycket mer samtalar jag om med Kristina och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Friday May 03, 2024

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som är värd för podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare.  
I det här avsnittet har jag bjudit tillbaka Fredrik vom Hofe som var gäst i avsnitt 25 då Fredrik delade med sig av sina erfarenheter kring förvärv. I det här avsnittet så berättar Fredrik om resan i publika Göteborgsbolaget Pagero där Fredrik är styrelseaktiv och ordförande i bolagets budkommitté. 
Fredrik berättar om resan från privatägt till att notera sig och bli publikt bolag. Hur styrelsen tänkte och arbetade med att förbereda sig på att få ett bud utifrån den publika kontexten. Senare blev det bud på bolaget och sedemera också budgivning vilket är en intressant situation.
Som neutral ledamot så blev Fredrik ordförande i den oberoende budkommittén som man så småningom satte samman. Hur tänkte man, hur såg processen ut och hur landade det. I det här avsnittet ger Fredrik dig insyn från insidan. Fredrik hade stora fördelar av att ha arbetat med att förvärva bolag och hade en klar tanke - ett bolag ska inte säljas, det ska köpas!
Detta och mycket mer samtalar jag om med Fredrik och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Wednesday Apr 17, 2024

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som är värd för podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare.  
I det här avsnittet har jag bjudit in Suzanne Sandler som är valberedare och styrelsearbetare. Suzanne har tidigare varit VD för Styrelseakademien Sverige och Stockholm under många år. 
Fokus för vårt samtal är valberedningsarbetet som är intressant både för dig som är valberedare eller fått frågan om att vara med och för dig som är intresserad av styrelseuppdrag och vill förstå vad valberedare tittar efter hos en styrelsekandidat. 
Vi pratar om de olika delarna i valberedarens arbete med att förstå ägarviljan, förstå den befintliga styrelsens arbete, lägga pusslet med att få ihop ett team, sökprofiler för nya ledamöter och var man söker kandidater. När man pratar om rekrytering av ledamöter så pratar vi också om arvodet. 
Detta och mycket mer samtalar jag om med Suzanne och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Thursday Apr 04, 2024

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som är värd för podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare.  
Det är tredje gången vi välkomnar Carl Svernlöv till podden (tidigare avsnitt 16 och 34). Carl är en väl meriterad advokat på Baker & McKenzie. Han var tidigare adjungerad professor i associationsrätt på Uppsala universitet och är det numera på Stockholms Universitet. Han är också en aktiv författare av litteratur på området. 
Jag fortsätter fråga Carl om styrelseansvar och i detta avsnitt så fördjupar vi oss lite mer kring vilka konsekvenser det skulle kunna bli för ledamöter såsom skadestånd och fängelsestraff. Carl vill dock alltid påminna oss om att är vi pålästa, gör vår hemläxa och har goda intentioner så behöver man inte vara så orolig för att man ska råka ut för tråkigheter. 
Vi pratar om situationer som kan uppstå när ägarna kan avkräva ansvar av ledamöter. Vi pratar om situationer och konsekvens för t.ex. låneförbudet, spridning av aktier i privat bolag, rätten att sammankalla styrelsen, beredning av ärende vid beslut med mera. Carl berättar också om olika rättsärendet som finns. 
Detta och mycket mer samtalar jag om med Carl och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Monday Mar 18, 2024

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som är värd för podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare.  
I det här avsnittet gästas jag av Jonas Fasth som forskar och undervisar vid Handelshögskolan på Göteborgs Universitet på sektionen Management & Organisation. Han har precis släppt boken "Styrelsearbete, dåtid, nutid och framtid" tillsammans med Västsvenska Handelskammaren, och som är baserad på två olika studier. 
En grundläggande röd tråd genom hela boken är att styrelsen är ett forum för lärande. Med det menar Jonas i sina observationer det kräver ökad dialog, fokus på kollektiv visdom, mångfald, en mer dynamisk syn på styrelsens sammansättning och ökat fokus på att utforska. 
För att prata om styrelsearbete och studierna så utgår Jonas i boken utifrån agenda, arena, arbetsform och aktörer. Vad är drivkrafterna bakom att det ser ut som det gör och vad får det för konsekvenser. Jonas vill skapa en dialog kring hur styrelser framåt kan vara än mer värdeskapande och skapa förutsättningar för god tillväxt. 
Detta och mycket mer samtalar jag om med Jonas och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Sunday Mar 10, 2024

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som är värd för podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare.  
I det här avsnittet gästas jag av Caroline Farberger som är styrelsearbetare och en eftertraktad ambassadör för frågor som handlar om DEI; Diversity, Equality and Inclusion/Mångfald, Jämställdhet och Inkludering. 
Vi inleder samtalet med att prata om Carolines resa från att vara en man och VD för ICA Försäkring till att efter sin köntransition komma till jobbet som kvinna i samma roll. Vad händer hos Caroline och vad händer i hennes omgivning. Caroline är en av de personer som kan prata om perspektiven och hur det påverkar en mängd olika saker som de allra flesta av oss inte ens tänker på. 
Vi pratar om varför det är viktigt för företag att använda sig av hela kompetensbasen när man har ambition att skapa tillväxt och värde. Vi vet från forskning att företag som kontinuerligt arbetar med och har en kultur där mångfald, inkludering och jämställdhet är ett viktigt element, har bättre lönsamhet och finansiella resultat.
Caroline delar med sig av sina tankar kring hur man ska tänka när man får frågan om ett styrelseuppdrag eller vill göra sig synlig för styrelseuppdrag samt vad det innebär att vara engagerad som styrelseledamot. 
Detta och mycket mer samtalar jag om med Caroline och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Wednesday Feb 21, 2024

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som är värd för podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare.  
I det här avsnittet har jag bjudit in Leif Denti som är forskare på Göteborgs Universitet i det spännande området innovationspsykologi. Leif är en flitig författare och föreläsare på området och har ett ben inom akademin och ett i näringslivet. 
Framgångsrika företag arbetar med att utveckla sin befintliga affärsmodell OCH sin framtida affärsmodell, dvs. arbetar med både och. Dessa bolag investerar i utveckling och innovation. Det är lättare sagt en gjort och som med mycket annat så finns det ju inget givet recept. Leif ger oss många perspektiv på området men hjälper oss också lite mer med HUR man kan göra. 
Detta och mycket mer samtalar jag om med Leif och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Sunday Feb 11, 2024

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som är värd för podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare.  
I det här avsnittet har jag bjudit in Hanna Weiderberg som är auktoriserad revisor på revisionsbyrån EY. Jag bjöd in Hanna till samtal dels för att berätta lite mer om revisorns roll generellt sätt, samspelet mellan revisor och styrelse men också revisorns nya roll i och med EU-regleringen CSRD. 
Hanna hjälper oss att få lite inblick i revisorns perspektiv på hur man arbetar och stöttar bolag i sin roll. En revisor stöttar gärna bolaget i god regelefterlevnad men såklart också i att det finns olika sätt att göra och lösa finansiellt nära frågeställningar på. 
Såklart pratar vi också om revisorns roll i och med den nya EU-regleringen med CSRD där hållbarhetsredovisningen ska ingå i förvaltningsberättelsen och granskas av tredje part där den auktoriserade revisorn ska godkänna och skriva under. Men vad innebär det egentligen? Detta och mycket mer samtalar jag om med Hanna och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Tuesday Jan 23, 2024

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som är värd för podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare.  
I det här avsnittet har jag bjudit in Hans-Peter Arnborg som under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med företagskulturella frågor som började med att vara med när PG Gyllenhammar ville att Volvokoncernen skulle bli bäst i världen på psykosocial arbetsmiljö och ledarskap. Sen många år är Hans-Peter delägare och verksam i yesP som arbetar med mätbara och verkliga effekter i verksamheter. 
Hur tar man tillvara på bolagets fulla potential istället för att acceptera det där lite nästan och lagom? Från trivsel till nöjdhet via engagemang så blir det prestation som tar tillvara på den potential som finns och ta hand om de hinder som finns på vägen. Människor vill göra bra grejer och vill göra bra grejer tillsammans, det är det som är prestation. 
Det här är ett område som omsluter många olika delar såsom arbetstrivsel, prestationsglädje, nära relationer och kopplingen till lönsamhet, tillväxt och hållbarhet.  Vi pratar också om styrelsens kultur och ett tips som Hans-Peter ger i det är "Se till att det är viktigt det ni presterar!"
Detta och mycket mer samtalar jag om med Hans-Peter och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Tuesday Jan 09, 2024

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som är värd för podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare.  
Till det här avsnittet har jag bjudit in Gunnar Alexandersson som har lång erfarenhet av att hjälpa bolag att utveckla sin ägarstyrning och styrelsearbete genom att bland annat hjälpa till med att ta fram ägardirektiv. 
Vi pratar om olika typer av styrning; ägarelett och ägarstyrt. Hur dessa olika styrningssätt påverkar rollfördelning, strukturen och viljan av att ta in utifrånperspektiv. Vi diskuterar ägares ambition att professionalisera bolagsstyrningen och hur det skiljer sig från att professionalisera ägandet. 
Gunnar berättar om hur man arbetar med att ta fram ägardirektiv, vad är utmaningarna, är det skillnad om man är få eller många ägare och att fokus ligger på vart man vill inte hur enkelt eller svårt det är att realisera. Ägardirektivet är en väsentlig grund för hur man i nästa steg sammansätter sin styrelse. 
Detta och mycket mer samtalar jag om med Gunnar och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320