Styrelsesnack med Malin & Petra

Den här podden handlar om styrelsearbete och bolagssyrningsrelaterade frågor. Du kanske är ägare, valberedare, styrelseledamot eller funderar över att gå in i en styrelse, verkställande direktör, investerare eller på annat sätt intresserad av bolagsrelaterade områden - då är detta podden för dig! Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall arbetar båda professionellt som styrelsearbetare. Med denna podcast vill dom aktiv delta i samtalet om dagens och framtidens styrelsearbete och styrning av bolag. Malin och Petra kommer bjuda in intressanta gäster, som kommer ge dig som lyssnare, olika perspektiv, insikter och möjlighet till reflektion. Trevligt lyssnande!

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • Samsung

Episodes

Saturday Jan 21, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
Vi kommer tillbaka till ämnet kring team, gruppdynamik, grupputveckling, ledarskap och prestation med att vi bjuder in Michael Alphov som har en 20-årig bakgrund inom dessa områden. Michael arbetar aktivt med grupper och ledare och har stor erfarenhet från dess utmaningar. Michael har också podden "Alphov & Lopez" tillsammans med Oliver Lopez. 
Med avsats i Susan Wheelans väl använda teori om grupputveckling, Integrated Model of Group Development (IMGD) så pratar vi om styrelseteamet och dess utmaningar. Vi pratar om det laddade ordet "högpresterande" och hur man som ordförande och ledamot kan göra för att bidra till rätt fokus.
Vad är en grupp och vad är ett team? Är styrelsen ett team och varför? Vi pratar om hur det påverkar styrelsen att man ses mer sällan och om VD är en del av teamet. 
Högpresterande styrelseteam är ständigt aktuellt, i alla fall borde vara det. Ett ämne och område som det alltid finns mer att prata om. Det här avsnittet är ett livligt engagerat samtal om alla aspekter som man kan få med under en timmas avsnitt.
Vi hoppas att du får lika mycket nöje och nytta av avsnittet som vi hade när vi spelade in vårt samtal med Michael. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Friday Dec 23, 2022

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet är det Malin och Petra som resonerar och diskuterar strategiarbetet för styrelsen. Att det kan se olika ut och hur skiljer sig strategiarbete i styrelsen åt från det operativa arbetet. 
Strategi är ett stort område och begrepp och det finns mycket att diskutera men vi försöker diskutera området i stort men också komma med användbara tips och tankar. Vi pratar om företagets strategiprocess, om omvärldsbevakning och hur styrelsen kontinuerligt kan arbeta strategiskt.
Vi hoppas avsnittet ger dig nya perspektiv eller bekräftar det goda arbete som du och dina kollegor gör i styrelsearbetet. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Friday Dec 16, 2022

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
Vi är glada för att Marika Lundsten som är ansvarig för kvinnliga chefs- och mentorprogrammen Ruter Dam och Spader Ess, gästar vår podd detta avsnitt. Programmet Ruter Dam har funnits i över 30 år och 1400 kvinnor har  hittills genomgått det 1-åriga programmet.
I samtalet lyfter vi frågor kring jämställdhet och inkludering med huvudfokus på kvinnor. Vilka insikter behöver ägare och valberedare när de sammansätter styrelsen och hur viktigt är det att styrelsen har den här frågan på agendan? 
Självklart så pratar vi om hur ser det ut idag och hur det har sett ut historiskt. Vad upplever kvinnor i näringslivet idag för möjligheter och hot kopplat till att ta sig an en ledande position i ett stort företag. Hur kommer det sig att män anställs på potential och kvinnor på tidigare prestationer? Forskning visar att kvinnliga förebilder är en framgångsfaktor för ökad jämställdhet i alla led i en organisation så hur mycket påverkar till exempel en kvinnlig styrelseordförande?
Ett engagerat och intressant samtal som vi hoppas även du uppskattar och får tankar kring. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Monday Dec 05, 2022

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har vi bjudit in Fredrik vom Hofe som har en lång bakgrund inom mjukvarubranschen och som under en lång tid arbetade på IFS. Fredrik har varit med och drivit en ambitiös tillväxt hos IFS där förvärv var en stor del av deras tillväxtagenda. 
Vi hade många frågor till Fredrik om hur styrelsen involveras vid ett förvärv, vilka beslutspunkter har en styrelse. Vad ska man tänka på när förvärv är en del av bolagets tillväxtstrategi? Praktiska tips och råd. Du kommer höra i avsnittet att Fredrik verkligen brinner för att använda förvärv i ett bolags tillväxt. 
Fredrik ställer sig också frågan, kan något bolag utesluta förvärv som ett instrument man ska kika på när man har tillväxtambitioner? Gå in och lyssna på vårt samtal och resonemang oavsett sitt intresse för förvärv. Bra perspektiv att ha med sig i sin styrelseroll oavsett. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Sunday Nov 27, 2022

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har vi bjudit in härliga Michaela Ahlberg som pratar om etik, regelefterlevnad, kultur och att förflytta risk till ansvar. Michaela har arbetat med dessa frågor i bolag såsom Nobel Biocare, Nokia, Volvo Car Group, Telia och Getinge. Michaela har också skrivit boken "The Grey Zone" tillsammans med Anna Romberg. 
Michaela berättar om det unga yrket att just arbeta med etik och regelefterlevnad i det svenska näringslivet. Hur kom det sig att hon intresserade sig för dessa frågor och hon ger exempel på kända situationer i Telia, Swedbank och Karolinska. Hon ger oss en inblick i metodologin att arbeta med detta området och hur risk innebär ett ansvar för var och en av oss. 
Då det handlar om vad man gör i ett bolag så är det ju bolagets kultur. Vilken kultur man har är helt avgörande för den etiska kompassen och därmed regelefterlevnad. Vi pratar om hur man kan se på korruption där vi i Sverige kanske inte tänker på att det är annat än att med en påse pengar förskansar sig fördelar i en affärssituation. 
Ett intressant och ögonöppnande avsnitt som är väl värt att lyssna till för dig som arbetar i bolagsstyrelser. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Sunday Nov 20, 2022

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet pratar vi om hur man kan få ett gott samarbete och god gruppdynamik i styrelsen. Knep, tips och reflektioner baserade på Malin och Petras mångåriga arbeten i flertalet styrelseuppdrag både som ledamöter och som ordföranden. 
Det här är en ständigt aktuell fråga och många upplever att det inte alltid fungerar optimalt. Hur ska man tänka som ny i styrelsen? Vi diskuterar såklart ordförandens oerhört viktiga roll i att få till ett bra arbetsklimat för styrelsen och i samarbetet med ägare och VD. Vi reflekterar hur dynamiken påverkas beroende på vem VD är. 
Inte ett enkelt tema men avgörande för styrelsens värdeskapande. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Sunday Oct 23, 2022


Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I detta avsnitt så är det Malin och Petra som samtalar om hur styrelsen kan arbeta med sin kompetensutveckling. Malin undrar vad som efterfrågas när man går en styrelseutbildning och om man går en utbildning innan man vill arbeta i styrelseuppdrag eller när man arbetat ett tag. 
Vi pratar om hur viktigt det är för styrelsen och för bolaget att hela tiden fylla på med nya kunskaper och framförallt i en tid av stor osäkerhet på flera områden samtidigt. Kan det vara vettigt att styrelsen har sin egna budget för bland annat kompetensutveckling?
Du har en välfylld halvtimma att lyssna in i vårt samtal - trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Thursday Oct 13, 2022


Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har vi bjudit in Terese Tapper som är en av grundarna till KiWi Gruppen som är ett entreprenörsbolag inom installation. Anledningen till att vi bjudit in Terese är att Kiwi Gruppen har inga chefer och bygger på självstyre och hur hanterar man då de formella kraven som bolag och styrelser ändå har? 
Terese beskriver bolagets resa de senaste två åren och hur man utvecklat sin organisation och sin styrning. Hon berättar om organisationsteorin TEAL som man till mångt och mycket bygger sin verksamhet utifrån. Vad är möjligheterna och vad är utmaningarna? Hur kan man tänka som styrelse när ett bolag är organiserat på det sättet och hur funkar det när man växer än mer?
Vi passar också på att prata om att vara ung i näringslivet och vilja engagera sig i styrelser. Terese och Petra är med i ett initiativ om unga styrelsetalanger och vi pratar om möjligheter, svårigheter och fördomar. Terese svarar på frågan om vilket värde en ung styrelsetalang har i en styrelse. 
Du har en välfylld timma att lyssna in i vårt samtal - trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Monday Oct 03, 2022


Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har vi bjudit in Klementina Österberg som under många år varit en del av inkubatorscenen i Sverige och arbetat med finansiering och tillväxt i tidiga skeden. Klementina är VD för GU Ventures i Göteborg. 
Vi pratar om hur man ska tänka med bolagsstyrningen i tidigt skede, vad är det som möjliggör och vad är det som hindrar. Under alla sina år i inbukatorbranschen, vad tar Klementina med sig när hon är styrelseledamot eller ordförande? Förväntar sig olika ägare olika saker när det kommer till styrningen av ett bolag i tidigt skede och under resans gång. Klementina berättar om ägardirektiv, styrelsens sammansättning, relation mellan styrelsen och VD och annat som är viktigt för att få det att blir så effektfullt som möjligt längs med bolagets tillväxtresa. 
Du har en välfylld timma att lyssna in i vårt samtal - trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Tuesday Jul 19, 2022


Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet så gör vi en återblick från våra avsnitt och gäster under våren. Vad har vi tagit med oss från våra gästers kunskaper, reflektioner och dialog. Våren bjöd på hela åtta härliga avsnitt som handlade om bland annat förändringsarbete, valberedningsarbete, styrelseforskning, styrelsearbete i börsbolag, styrelseansvar och digitalisering. 
Vi reflekterade också kring vad som har varit viktiga frågor på styrelseborden under våren. I februari så släpptes restriktionerna för pandemin och några veckor därefter utbröt krig mot Ukraina. Hur har det påverkat styrelsens agenda tillsammans med en mängd andra effekter från tillgång till material, höga prissättningar på t.ex. el, logistikproblematik, händelser i arbetsmarknaden med mera. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013