Styrelsesnack med Malin & Petra

Den här podden handlar om styrelsearbete och bolagssyrningsrelaterade frågor. Du kanske är ägare, valberedare, styrelseledamot eller funderar över att gå in i en styrelse, verkställande direktör, investerare eller på annat sätt intresserad av bolagsrelaterade områden - då är detta podden för dig! Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall arbetar båda professionellt som styrelsearbetare. Med denna podcast vill dom aktiv delta i samtalet om dagens och framtidens styrelsearbete och styrning av bolag. Malin och Petra kommer bjuda in intressanta gäster, som kommer ge dig som lyssnare, olika perspektiv, insikter och möjlighet till reflektion. Trevligt lyssnande!

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • Samsung

Episodes

5 days ago

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
Vi välkomnar tillbaka en tidigare uppskattad gäst vars avsnitt (avsnitt 16) är det mest lyssnade avsnittet i vår podd - Carl Svernlöv. Det visar att det som Carl kan är ett intressant område för många styrelsearbetare. Carl är en väl meriterad advokat på Baker & McKenzie. Han var tidigare adjungerad professor i associationsrätt på Uppsala universitet och är det numera på Stockholms Universitet. 
Sedan vårt förra avsnitt med Carl så har både vi och Carl fått in en del frågor som Carl försöker besvara i det här avsnittet. Vi insåg att Carl säkerligen kommer bjudas tillbaka som gäst då det finns mycket att utforska och Carl som är oerhört kunnig och bra på att förklara för en icke jurist. 
Vi pratar med Carl om vad ansvarsfrihet handlar om, det beslut som stämman tar en gång per år. Hur har det ändrats över tid. Vi pratar också om suppleanters ansvar och även om man kan bli "smittad" som styrelseledamot från tidigare tagna beslut. Vad innebär det för ansvaret med att reservera sig för beslut?
Vi ställer frågan kring skillnaden i ansvar mellan styrelse och VD men också mellan VD och vice VD samt ordförande och vice ordförande. Vi fördjupade oss i frågan kring beredningstvånget som är straffsanktionerat och vi hann gå in lite på otillåten värdeöverföring. 
Detta och mycket mer samtalar vi om med Carl och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Tuesday May 23, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har vi ett samtal med Mathias Strand som är jurist, svensk och amerikansk. Har arbetat i Sverige, Europa och USA på advokatbyråer men framförallt en lång tid på Microsoft. Mathias har arbetat med teknikfrågor och den legala aspekten. Mathias har fått vara med om resan med molnet, helt nytt affärstänk kring mjukvara och nu AI.
Mathias hjälper oss att bena ut begrepp kring AI, ansvar och hur vi i styrelsen ska tänka kring den nya AI förordningen (AI Act) som kommer att komma inom kort. Mathias säger att det kommer vara likt det vi upplevde när vi skulle inför GDPR. Enligt AI förordningen så kommer AI-system klassas som Förbjudna, Hög risk, Begränsad risk och Lång/ingen risk. AI förordningen hoppas man på blir "the Golden standard" för hela världen. 
Regelefterlevnad ligger på styrelsens bord och Mathias benämner det som en muskel som måste hållas spänstig, vältränad och vid liv. Styrelsens roll är att se till att vi har tillräckligt med arbete runt den här muskeln (regelefterlevnad) och inte bara ha ett tänk. Inför nya AI förordningen har vi nu tid om vi sätter igång redan nu så att när lagen träder i kraft, att vi har de delar på plats som behövs. 
Detta och mycket mer samtalar vi om med Mathias och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Thursday May 11, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet gästas vi av Caroline Lornudd som har en bakgrund som psykolog, arbetat inom företagshälsovården men också med forskning på Karolinska Institutet kring hållbart arbetsliv; hälsa och säkerhet. Hon har även genomfört en studie på just styrelser och hållbart arbetsliv; hur tänker man och hur gör man. 
Caroline är särskilt intresserad av hur ledare arbetar och kan arbeta. Hon berättar att man främst arbetar med första ledets ledare men inte lika mycket med ledningsgrupper och styrelser. Då Caroline varit med och gjort en studie med styrelser så är det extra intressant att prata om vilka fynd man gjort i den studien och hur vi kan ta med oss det in i våra styrelserum. 
Vi pratar om friskfaktorer, hur bra är medarbetarundersökningar och pulsmätningar, hur kan vi följa upp annat än bara att få en KPI rapporterad och hur hänger det ihop med aktiviteter som görs operativt. 
Detta och mycket mer samtalar vi om med Caroline och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Monday Apr 10, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet gästas vi av Kristina Jarring Lilja som är aktiv styrelsearbetare och också författaren till boken "Förtroende. Företagets viktigaste kapital.".
Vi pratar med Kristina om vad egentligen förtroende och förtroendekapital är för något? Vad är det som bygger förtroende och varför är det viktigt? Många uppfattar att förtroende är något mjukt och fluffigt men att det visst är något som är "hårt" och värdeskapande. 
Hur kan vi konkret arbeta med att bygga och behålla förtroende som styrelse och vad är det som gör att man tappar förtroende? Vad är skillnad mellan tillit och förtroende och varför är samtalet om förväntningar så viktigt för förtroendekapitalet? 
Detta och mycket mer samtalar vi om med Kristina och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Friday Mar 24, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet pratar Malin och Petra om tydlighetens betydelse för rätt fokus i styrelsearbetet. Många skulle benämna det med ordning & reda. När vi frågar ägare, styrelser, VD:ar, ledning och medarbetare så finns det en förväntan och önskan som står högst på listan och det är TYDLIGHET. 
I avsnittet så går vi igenom hur man kan arbeta med tydlighet och hur dessa resonemang och diskussioner hos ägare, styrelse och VD landar ned i ett antal styrdokument som vi kan arbeta utifrån. Vi pratar bland annat om aktieägaravtal, ägardirektiv, bolagsordning, styrelsens arbetsordning, rapporteringsinstruktion och VD-instruktion. 
För att styrelsen ska kunna ägna sig åt bolagets framtid och utveckling så är tydlighet en vital och väsentlig del av förutsättningarna för styrelsens värdeskapande. 
Vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Sunday Mar 12, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet gästas vi av Anna Nivala som är VD för medarbetarägda Göteborgsbolaget Bengt Dahlgren Göteborg AB och som ingår i Bengt Dahlgren koncernen. 
Anna är inne på sitt andra VD-uppdrag och vi är nyfikna på Annas tankar kring hur en styrelse kan stötta VD på bästa sätt. Vilka förväntningar kan man ha på det ömsesidiga samarbetet och hur får man helt enkelt till det?
Just nu är Anna VD för ett medarbetarägt bolag och delar med sig om hur det är att vara VD för den typen av ägande. Vi pratar om den intensiva rekryteringsprocessen och vad det var som gjorde att Anna valde att söka uppdraget. Vi går också in på omvärldens reaktioner när Anna som ung kvinna väljs till VD. 
Vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Saturday Jan 21, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
Vi kommer tillbaka till ämnet kring team, gruppdynamik, grupputveckling, ledarskap och prestation med att vi bjuder in Michael Alphov som har en 20-årig bakgrund inom dessa områden. Michael arbetar aktivt med grupper och ledare och har stor erfarenhet från dess utmaningar. Michael har också podden "Alphov & Lopez" tillsammans med Oliver Lopez. 
Med avsats i Susan Wheelans väl använda teori om grupputveckling, Integrated Model of Group Development (IMGD) så pratar vi om styrelseteamet och dess utmaningar. Vi pratar om det laddade ordet "högpresterande" och hur man som ordförande och ledamot kan göra för att bidra till rätt fokus.
Vad är en grupp och vad är ett team? Är styrelsen ett team och varför? Vi pratar om hur det påverkar styrelsen att man ses mer sällan och om VD är en del av teamet. 
Högpresterande styrelseteam är ständigt aktuellt, i alla fall borde vara det. Ett ämne och område som det alltid finns mer att prata om. Det här avsnittet är ett livligt engagerat samtal om alla aspekter som man kan få med under en timmas avsnitt.
Vi hoppas att du får lika mycket nöje och nytta av avsnittet som vi hade när vi spelade in vårt samtal med Michael. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Friday Dec 23, 2022

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet är det Malin och Petra som resonerar och diskuterar strategiarbetet för styrelsen. Att det kan se olika ut och hur skiljer sig strategiarbete i styrelsen åt från det operativa arbetet. 
Strategi är ett stort område och begrepp och det finns mycket att diskutera men vi försöker diskutera området i stort men också komma med användbara tips och tankar. Vi pratar om företagets strategiprocess, om omvärldsbevakning och hur styrelsen kontinuerligt kan arbeta strategiskt.
Vi hoppas avsnittet ger dig nya perspektiv eller bekräftar det goda arbete som du och dina kollegor gör i styrelsearbetet. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Friday Dec 16, 2022

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
Vi är glada för att Marika Lundsten som är ansvarig för kvinnliga chefs- och mentorprogrammen Ruter Dam och Spader Ess, gästar vår podd detta avsnitt. Programmet Ruter Dam har funnits i över 30 år och 1400 kvinnor har  hittills genomgått det 1-åriga programmet.
I samtalet lyfter vi frågor kring jämställdhet och inkludering med huvudfokus på kvinnor. Vilka insikter behöver ägare och valberedare när de sammansätter styrelsen och hur viktigt är det att styrelsen har den här frågan på agendan? 
Självklart så pratar vi om hur ser det ut idag och hur det har sett ut historiskt. Vad upplever kvinnor i näringslivet idag för möjligheter och hot kopplat till att ta sig an en ledande position i ett stort företag. Hur kommer det sig att män anställs på potential och kvinnor på tidigare prestationer? Forskning visar att kvinnliga förebilder är en framgångsfaktor för ökad jämställdhet i alla led i en organisation så hur mycket påverkar till exempel en kvinnlig styrelseordförande?
Ett engagerat och intressant samtal som vi hoppas även du uppskattar och får tankar kring. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Monday Dec 05, 2022

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har vi bjudit in Fredrik vom Hofe som har en lång bakgrund inom mjukvarubranschen och som under en lång tid arbetade på IFS. Fredrik har varit med och drivit en ambitiös tillväxt hos IFS där förvärv var en stor del av deras tillväxtagenda. 
Vi hade många frågor till Fredrik om hur styrelsen involveras vid ett förvärv, vilka beslutspunkter har en styrelse. Vad ska man tänka på när förvärv är en del av bolagets tillväxtstrategi? Praktiska tips och råd. Du kommer höra i avsnittet att Fredrik verkligen brinner för att använda förvärv i ett bolags tillväxt. 
Fredrik ställer sig också frågan, kan något bolag utesluta förvärv som ett instrument man ska kika på när man har tillväxtambitioner? Gå in och lyssna på vårt samtal och resonemang oavsett sitt intresse för förvärv. Bra perspektiv att ha med sig i sin styrelseroll oavsett. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013