Styrelsesnack

Den här podden handlar om styrelsearbete och bolagssyrningsrelaterade frågor. Du kanske är ägare, valberedare, styrelseledamot eller funderar över att gå in i en styrelse, verkställande direktör, investerare eller på annat sätt intresserad av bolagsrelaterade områden - då är detta podden för dig! Petra Palmgren Lindwall arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare. Med denna podcast vill Petra aktivt delta i samtalet om dagens och framtidens styrelsearbete och styrning av bolag. Petra kommer bjuda in intressanta gäster, som kommer ge dig som lyssnare, olika perspektiv, insikter och möjlighet till reflektion. I avsnitt 1 till och med 37 så har Malin Persson, som också är professionell styrelsearbetare, varit medarrangör av podden. Trevligt lyssnande!

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • Samsung

Episodes

Wednesday Nov 29, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som kör podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har jag bjudit in Amer Mohammed som för de allra flesta är känd som en person som ligger i framkant när det gäller digitalisering och hur vi måste hänga med i teknikutvecklingen och hur den påverkar morgondagens affär. Han utmanar, han ifrågasätter och han vill påverka hur vi kan tänka när vi utvecklar våra bolag. Amer är entreprenör och har arbetat i ledande positioner på Stena AB, Coop Sverige och Cap Gemini.
Amer delar med sig om hur han själv arbetar för att hänga med och ger många tips till oss som arbetar med strategisk och operationell affärsutveckling. Han har under flera år gjort framtidsspaningar och har ofta haft rätt. Amer delar med sig av sina spaningar och hur utvecklingen kan se ut framåt. Bolag behöver bli mycket skarpare på att se mönster och dra vassa slutsatser, förstå ändrade spelregler och att företag som man inte ens kunde tro bli ens konkurrent kommer bli det i framtiden. 
Detta och mycket mer samtalar jag om med Amer och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Wednesday Nov 22, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som kör podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har jag bjudit in IT-entreprenören Pär Haga som varit med och grundat styrelseportalen Boardeaser. 
Vi börjar samtalet med att prata om bakgrunden till varför Boardeaser kom till hur resan har sett ut fram tills nu. Vad är egentligen nyttan med en styrelseportal? Hur har användarna använt portalen från det att man började få styrelser att använda den till hur man använder den idag? Hur ser Pär på framtiden och fortsatt nytta av styrelseportaler i en marknad som ser annorlunda ut idag och imorgon?
Detta och mycket mer samtalar jag om med Pär och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Tuesday Nov 07, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som kör podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har jag bjudit in Mikael Salo som idag driver det egna bolaget State of Sustainability, är hållbarhetschef på det publika bolaget DistIT, grundat och lett Dagens Industri Mobilitet och ESG rating för Hållbara bolag, fd. chefredaktör för Aktuell Hållbarhet och initiativtagare till konceptet Hållbart Näringsliv. 
Med den bakgrunden så är det lätt att förstå att temat för det här avsnittet är Hållbarhet. Mikael är inbjuden för att hjälpa oss sortera ut de olika begrepp som vi nu hör kring EU-reglering såsom CSRD, CSDDD, GRI, NRFD med flera. Mikael hjälper oss att sätta det här i rätt kontext och vi resonerar kring hur det kommer påverka våra bolag. 
Detta och mycket mer samtalar jag om med Mikael och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Tuesday Oct 24, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som kör podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har jag bjudit in Lotta Cederbom som är VD för Aller Media som ingår i den familjeägda koncernen Aller AS. Lotta har arbetar i koncernen i snart 15 år och har en lång erfarenhet i branschen. Utöver sitt VD uppdrag är Lotta aktiv i koncernbolagsstyrelser tillsammans med några externa styrelseuppdrag. 
Lotta berättar om hur det är att finnas i ett familjeägt bolag och att arbeta med styrningen i en koncern. Hur hanterar man ägardirektiv, strategiarbete och operationell exekvering i en snabbrörlig bransch i stor förändring? Hur arbetar man med styrningen och framförallt samarbetet på de olika nivåerna som finns i en koncern? 
Detta och mycket mer samtalar jag om med Lotta och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Tuesday Jun 27, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har vi bjudit in Johan Sölveland som är VD för Ackordcentralen Väst AB. Johan är specialist i frågor som rör finansiell kris och risk i företag samt arbetsrätt. Under sina drygt 30 år som jurist har han hanterat hundratals konkurser, varit företagsrekonstruktör och rådgivare i obeståndsförebyggande uppdrag. 
Utifrån ett styrelseperspektiv ställer vi mängder av frågor som handlar om olika begrepp inom finansiell kris och hur vi kan förebygga att hamna där men också vilka möjligheter styrelse och bolag har i olika situationer. Mycket handlar om att bilda sig en god och bra uppfattning om bolagets ekonomiska läge, skapa sig handlingsutrymme och agera aktsamt. 
Detta och mycket mer samtalar vi om med Johan och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Tuesday Jun 20, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet samtalar vi med Niclas Ingeström som är Chief Digital Officer på börsnoterade fastighetsbolaget Castellum. I hela sitt yrkesverksamma liv har Niclas arbetat med IT och digitalisering. Dessutom är Niclas verksam som ledamot i flertalet styrelser.
Vi har möjligheten att ställa nyfikna frågor till Niclas om hur man arbetar på Castellum men också allmänt om vilka frågor en styrelse kan och ska ställa kring driftsfrågan och affärsmöjligheter kopplat till dessa områden. 
Vi pratar bland annat om nya regelverk som kommer komma inom EU såsom AI Act och NIS2-direktivet. Hur tar vi oss an nya tekniska tjänster som en möjlighet men också förstå risker. Vi kunde inte heller låta bli att ställa frågor kring Chat GPT, hur använder Niclas det och hur kan en styrelseledamot med fördel använda sig av det i sitt värdeskapande.
Detta och mycket mer samtalar vi om med Niclas och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Wednesday Jun 14, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet gästas vi av Erik Herngren som är partner på Kairos Future som är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid.
Många upplever att det är mycket oförutsett som händer i världen som påverkar våra bolags förutsättningar för en hållbar affärsmodell. Intresset för det mer långsiktiga och strategiska frågorna tar mer plats för ägare, styrelse och ledning. Men hur bra är vi på omvärldsbevakning och analys? 
Erik hjälper oss med hur vi ska tänka när vi som styrelse vill och behöver bidra till att omvärldsbevaka och framförallt bidra till analysen. I vilka tidshorisonter ska man tänka? Vad ser Erik i trender och spaningar som man gör på Kairos Future, som vi behöver ha med oss när vi sätter våra strategier? Hur arbetar man med sin omvärldsbevakning i en snabbrörlig värld? Vi pratar också om nyttan med scenarioplanering.
Detta och mycket mer samtalar Petra om med Erik och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Monday Jun 05, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
Vi välkomnar tillbaka en tidigare uppskattad gäst vars avsnitt (avsnitt 16) är det mest lyssnade avsnittet i vår podd - Carl Svernlöv. Det visar att det som Carl kan är ett intressant område för många styrelsearbetare. Carl är en väl meriterad advokat på Baker & McKenzie. Han var tidigare adjungerad professor i associationsrätt på Uppsala universitet och är det numera på Stockholms Universitet. 
Sedan vårt förra avsnitt med Carl så har både vi och Carl fått in en del frågor som Carl försöker besvara i det här avsnittet. Vi insåg att Carl säkerligen kommer bjudas tillbaka som gäst då det finns mycket att utforska och Carl som är oerhört kunnig och bra på att förklara för en icke jurist. 
Vi pratar med Carl om vad ansvarsfrihet handlar om, det beslut som stämman tar en gång per år. Hur har det ändrats över tid. Vi pratar också om suppleanters ansvar och även om man kan bli "smittad" som styrelseledamot från tidigare tagna beslut. Vad innebär det för ansvaret med att reservera sig för beslut?
Vi ställer frågan kring skillnaden i ansvar mellan styrelse och VD men också mellan VD och vice VD samt ordförande och vice ordförande. Vi fördjupade oss i frågan kring beredningstvånget som är straffsanktionerat och vi hann gå in lite på otillåten värdeöverföring. 
Detta och mycket mer samtalar vi om med Carl och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Tuesday May 23, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har vi ett samtal med Mathias Strand som är jurist, svensk och amerikansk. Har arbetat i Sverige, Europa och USA på advokatbyråer men framförallt en lång tid på Microsoft. Mathias har arbetat med teknikfrågor och den legala aspekten. Mathias har fått vara med om resan med molnet, helt nytt affärstänk kring mjukvara och nu AI.
Mathias hjälper oss att bena ut begrepp kring AI, ansvar och hur vi i styrelsen ska tänka kring den nya AI förordningen (AI Act) som kommer att komma inom kort. Mathias säger att det kommer vara likt det vi upplevde när vi skulle inför GDPR. Enligt AI förordningen så kommer AI-system klassas som Förbjudna, Hög risk, Begränsad risk och Lång/ingen risk. AI förordningen hoppas man på blir "the Golden standard" för hela världen. 
Regelefterlevnad ligger på styrelsens bord och Mathias benämner det som en muskel som måste hållas spänstig, vältränad och vid liv. Styrelsens roll är att se till att vi har tillräckligt med arbete runt den här muskeln (regelefterlevnad) och inte bara ha ett tänk. Inför nya AI förordningen har vi nu tid om vi sätter igång redan nu så att när lagen träder i kraft, att vi har de delar på plats som behövs. 
Detta och mycket mer samtalar vi om med Mathias och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Thursday May 11, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet gästas vi av Caroline Lornudd som har en bakgrund som psykolog, arbetat inom företagshälsovården men också med forskning på Karolinska Institutet kring hållbart arbetsliv; hälsa och säkerhet. Hon har även genomfört en studie på just styrelser och hållbart arbetsliv; hur tänker man och hur gör man. 
Caroline är särskilt intresserad av hur ledare arbetar och kan arbeta. Hon berättar att man främst arbetar med första ledets ledare men inte lika mycket med ledningsgrupper och styrelser. Då Caroline varit med och gjort en studie med styrelser så är det extra intressant att prata om vilka fynd man gjort i den studien och hur vi kan ta med oss det in i våra styrelserum. 
Vi pratar om friskfaktorer, hur bra är medarbetarundersökningar och pulsmätningar, hur kan vi följa upp annat än bara att få en KPI rapporterad och hur hänger det ihop med aktiviteter som görs operativt. 
Detta och mycket mer samtalar vi om med Caroline och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822