Styrelsesnack

Den här podden handlar om styrelsearbete och bolagssyrningsrelaterade frågor. Du kanske är ägare, valberedare, styrelseledamot eller funderar över att gå in i en styrelse, verkställande direktör, investerare eller på annat sätt intresserad av bolagsrelaterade områden - då är detta podden för dig! Petra Palmgren Lindwall arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare. Med denna podcast vill Petra aktivt delta i samtalet om dagens och framtidens styrelsearbete och styrning av bolag. Petra kommer bjuda in intressanta gäster, som kommer ge dig som lyssnare, olika perspektiv, insikter och möjlighet till reflektion. I avsnitt 1 till och med 37 så har Malin Persson, som också är professionell styrelsearbetare, varit medarrangör av podden. Trevligt lyssnande!

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • Samsung

Episodes

Tuesday Jan 23, 2024

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som är värd för podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare.  
I det här avsnittet har jag bjudit in Hans-Peter Arnborg som under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med företagskulturella frågor som började med att vara med när PG Gyllenhammar ville att Volvokoncernen skulle bli bäst i världen på psykosocial arbetsmiljö och ledarskap. Sen många år är Hans-Peter delägare och verksam i yesP som arbetar med mätbara och verkliga effekter i verksamheter. 
Hur tar man tillvara på bolagets fulla potential istället för att acceptera det där lite nästan och lagom? Från trivsel till nöjdhet via engagemang så blir det prestation som tar tillvara på den potential som finns och ta hand om de hinder som finns på vägen. Människor vill göra bra grejer och vill göra bra grejer tillsammans, det är det som är prestation. 
Det här är ett område som omsluter många olika delar såsom arbetstrivsel, prestationsglädje, nära relationer och kopplingen till lönsamhet, tillväxt och hållbarhet.  Vi pratar också om styrelsens kultur och ett tips som Hans-Peter ger i det är "Se till att det är viktigt det ni presterar!"
Detta och mycket mer samtalar jag om med Hans-Peter och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Tuesday Jan 09, 2024

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som är värd för podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare.  
Till det här avsnittet har jag bjudit in Gunnar Alexandersson som har lång erfarenhet av att hjälpa bolag att utveckla sin ägarstyrning och styrelsearbete genom att bland annat hjälpa till med att ta fram ägardirektiv. 
Vi pratar om olika typer av styrning; ägarelett och ägarstyrt. Hur dessa olika styrningssätt påverkar rollfördelning, strukturen och viljan av att ta in utifrånperspektiv. Vi diskuterar ägares ambition att professionalisera bolagsstyrningen och hur det skiljer sig från att professionalisera ägandet. 
Gunnar berättar om hur man arbetar med att ta fram ägardirektiv, vad är utmaningarna, är det skillnad om man är få eller många ägare och att fokus ligger på vart man vill inte hur enkelt eller svårt det är att realisera. Ägardirektivet är en väsentlig grund för hur man i nästa steg sammansätter sin styrelse. 
Detta och mycket mer samtalar jag om med Gunnar och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Sunday Dec 31, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som är värd för podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare.  
I det här har jag bjudit in Annika Elfström som idag är CIO på Lindex för att lyssna in om Annikas erfarenheter av att under lång tid arbetat med digital transformation på bland annat Framfab och Stena men också den transformation som Lindex går igenom just nu. 
Det finns sällan ett garanterat recept för framgångsrik förändring men det finns många erfarenheter och mönster som vi kan ta med oss när vi ska arbeta med framtidens affärsmodeller. Annika nämner att transformationen sker i tre dimensioner som behöver hänga samman; den digitala, den kulturella och den affärsmässiga. 
Vi pratar om vikten att arbeta både utforskande (framtidens affär) och exploaterande (nuvarande affär) och att det inte handlar om antingen eller utan vikten av både och. Vi pratar om svårigheten att gå från det utforskande stadiet till en skalbar affär. 
Detta och mycket mer samtalar jag om med Annika och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Tuesday Dec 12, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som kör podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet så har jag bjudit in Kristin Lundmark och Marie Lindebäck som kommer från Hallå Hållbarhetsbyrå och såklart pratar vi om hållbarhet. Kristin har en arbetat med hållbarhetsfrågor inom samhällsbyggnadsområdet och Marie har en ekonomibakgrund men som mer och mer har intresserat sig för och arbetat med hållbarhetsperspektivet.
Då det just nu är många frågor och funderingar kring den nya hållbarhetsredovisningen, CSRD, men också andra EU-direktiv som vi se komma framöver, så är det bra att fylla på ytterligare men även få perspektiv.  
Varför kommer EU-direktiven? Hur ska vi se på det som kommer och ta oss an det? Hur bra är företag att förstå och faktiskt göra det här arbetet på riktigt? Vad behöver vi i styrelsen känna till och förstå? Vilket ansvar kommer företagen att få och hur kommer det påverka styrelsens ansvar?
Detta och mycket mer samtalar jag om med Kristin & Marie och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Wednesday Nov 29, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som kör podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har jag bjudit in Amer Mohammed som för de allra flesta är känd som en person som ligger i framkant när det gäller digitalisering och hur vi måste hänga med i teknikutvecklingen och hur den påverkar morgondagens affär. Han utmanar, han ifrågasätter och han vill påverka hur vi kan tänka när vi utvecklar våra bolag. Amer är entreprenör och har arbetat i ledande positioner på Stena AB, Coop Sverige och Cap Gemini.
Amer delar med sig om hur han själv arbetar för att hänga med och ger många tips till oss som arbetar med strategisk och operationell affärsutveckling. Han har under flera år gjort framtidsspaningar och har ofta haft rätt. Amer delar med sig av sina spaningar och hur utvecklingen kan se ut framåt. Bolag behöver bli mycket skarpare på att se mönster och dra vassa slutsatser, förstå ändrade spelregler och att företag som man inte ens kunde tro bli ens konkurrent kommer bli det i framtiden. 
Detta och mycket mer samtalar jag om med Amer och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Wednesday Nov 22, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som kör podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har jag bjudit in IT-entreprenören Pär Haga som varit med och grundat styrelseportalen Boardeaser. 
Vi börjar samtalet med att prata om bakgrunden till varför Boardeaser kom till hur resan har sett ut fram tills nu. Vad är egentligen nyttan med en styrelseportal? Hur har användarna använt portalen från det att man började få styrelser att använda den till hur man använder den idag? Hur ser Pär på framtiden och fortsatt nytta av styrelseportaler i en marknad som ser annorlunda ut idag och imorgon?
Detta och mycket mer samtalar jag om med Pär och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Tuesday Nov 07, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som kör podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har jag bjudit in Mikael Salo som idag driver det egna bolaget State of Sustainability, är hållbarhetschef på det publika bolaget DistIT, grundat och lett Dagens Industri Mobilitet och ESG rating för Hållbara bolag, fd. chefredaktör för Aktuell Hållbarhet och initiativtagare till konceptet Hållbart Näringsliv. 
Med den bakgrunden så är det lätt att förstå att temat för det här avsnittet är Hållbarhet. Mikael är inbjuden för att hjälpa oss sortera ut de olika begrepp som vi nu hör kring EU-reglering såsom CSRD, CSDDD, GRI, NRFD med flera. Mikael hjälper oss att sätta det här i rätt kontext och vi resonerar kring hur det kommer påverka våra bolag. 
Detta och mycket mer samtalar jag om med Mikael och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Tuesday Oct 24, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som kör podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har jag bjudit in Lotta Cederbom som är VD för Aller Media som ingår i den familjeägda koncernen Aller AS. Lotta har arbetar i koncernen i snart 15 år och har en lång erfarenhet i branschen. Utöver sitt VD uppdrag är Lotta aktiv i koncernbolagsstyrelser tillsammans med några externa styrelseuppdrag. 
Lotta berättar om hur det är att finnas i ett familjeägt bolag och att arbeta med styrningen i en koncern. Hur hanterar man ägardirektiv, strategiarbete och operationell exekvering i en snabbrörlig bransch i stor förändring? Hur arbetar man med styrningen och framförallt samarbetet på de olika nivåerna som finns i en koncern? 
Detta och mycket mer samtalar jag om med Lotta och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Petra

Tuesday Jun 27, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har vi bjudit in Johan Sölveland som är VD för Ackordcentralen Väst AB. Johan är specialist i frågor som rör finansiell kris och risk i företag samt arbetsrätt. Under sina drygt 30 år som jurist har han hanterat hundratals konkurser, varit företagsrekonstruktör och rådgivare i obeståndsförebyggande uppdrag. 
Utifrån ett styrelseperspektiv ställer vi mängder av frågor som handlar om olika begrepp inom finansiell kris och hur vi kan förebygga att hamna där men också vilka möjligheter styrelse och bolag har i olika situationer. Mycket handlar om att bilda sig en god och bra uppfattning om bolagets ekonomiska läge, skapa sig handlingsutrymme och agera aktsamt. 
Detta och mycket mer samtalar vi om med Johan och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Tuesday Jun 20, 2023

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet samtalar vi med Niclas Ingeström som är Chief Digital Officer på börsnoterade fastighetsbolaget Castellum. I hela sitt yrkesverksamma liv har Niclas arbetat med IT och digitalisering. Dessutom är Niclas verksam som ledamot i flertalet styrelser.
Vi har möjligheten att ställa nyfikna frågor till Niclas om hur man arbetar på Castellum men också allmänt om vilka frågor en styrelse kan och ska ställa kring driftsfrågan och affärsmöjligheter kopplat till dessa områden. 
Vi pratar bland annat om nya regelverk som kommer komma inom EU såsom AI Act och NIS2-direktivet. Hur tar vi oss an nya tekniska tjänster som en möjlighet men också förstå risker. Vi kunde inte heller låta bli att ställa frågor kring Chat GPT, hur använder Niclas det och hur kan en styrelseledamot med fördel använda sig av det i sitt värdeskapande.
Detta och mycket mer samtalar vi om med Niclas och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320