Styrelsesnack med Malin & Petra

Den här podden handlar om styrelsearbete och bolagssyrningsrelaterade frågor. Du kanske är ägare, valberedare, styrelseledamot eller funderar över att gå in i en styrelse, verkställande direktör, investerare eller på annat sätt intresserad av bolagsrelaterade områden - då är detta podden för dig! Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall arbetar båda professionellt som styrelsearbetare. Med denna podcast vill dom aktiv delta i samtalet om dagens och framtidens styrelsearbete och styrning av bolag. Malin och Petra kommer bjuda in intressanta gäster, som kommer ge dig som lyssnare, olika perspektiv, insikter och möjlighet till reflektion. Trevligt lyssnande!

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • Samsung

Episodes

Monday Oct 03, 2022


Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har vi bjudit in Klementina Österberg som under många år varit en del av inkubatorscenen i Sverige och arbetat med finansiering och tillväxt i tidiga skeden. Klementina är VD för GU Ventures i Göteborg. 
Vi pratar om hur man ska tänka med bolagsstyrningen i tidigt skede, vad är det som möjliggör och vad är det som hindrar. Under alla sina år i inbukatorbranschen, vad tar Klementina med sig när hon är styrelseledamot eller ordförande? Förväntar sig olika ägare olika saker när det kommer till styrningen av ett bolag i tidigt skede och under resans gång. Klementina berättar om ägardirektiv, styrelsens sammansättning, relation mellan styrelsen och VD och annat som är viktigt för att få det att blir så effektfullt som möjligt längs med bolagets tillväxtresa. 
Du har en välfylld timma att lyssna in i vårt samtal - trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Tuesday Jul 19, 2022


Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet så gör vi en återblick från våra avsnitt och gäster under våren. Vad har vi tagit med oss från våra gästers kunskaper, reflektioner och dialog. Våren bjöd på hela åtta härliga avsnitt som handlade om bland annat förändringsarbete, valberedningsarbete, styrelseforskning, styrelsearbete i börsbolag, styrelseansvar och digitalisering. 
Vi reflekterade också kring vad som har varit viktiga frågor på styrelseborden under våren. I februari så släpptes restriktionerna för pandemin och några veckor därefter utbröt krig mot Ukraina. Hur har det påverkat styrelsens agenda tillsammans med en mängd andra effekter från tillgång till material, höga prissättningar på t.ex. el, logistikproblematik, händelser i arbetsmarknaden med mera. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Sunday Jul 10, 2022


Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet så har Petra bjudit in poddkollegan Malin som gäst. Malin har en 20-årig operativ bakgrund i olika positioner inom Volvokoncernen. Det har varit områden som miljö och logistik med de stora strategiska frågorna som bas. Med några interna styrelseuppdrag inom Volvo och två externa uppdrag så landade Malin i att professionellt arbeta med styrelseuppdrag för ca 10 år sedan. 
Malin berättar om sina erfarenheter som ledamot i stora börsbolag både i Sverige, Finland, Norge och England. Hur skiljer sig ansvaret, styrelsesammansättningen och det praktiska arbetet mellan olika geografiska bolagsstyrningsområden? Malin berättar också om varför svenska styrelseledamöter är eftertraktade och att rekrytering till svenska börsbolag nuförtiden inkluderar fler ledamöter från andra länder.
Vi pratar om samarbetet i styrelseteamet, hur är en ordförande som fungerar bra och vad är det som ska till när samarbetet mellan styrelse och VD fungerar som allra bäst. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Thursday Apr 28, 2022


Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet gästas vi av Henrik Byström som just lämnat Microsoft efter nästan 14 år. Henrik har en gedigen bakgrund inom IT och digitalisering från bland annat Cap Gemini, Sigma och Meteorit. Henrik brinner för att hjälpa företag att bli lyckosamma i sin digitalisering och perspektivet att det som diskuteras och beslutas om i styrelsen blir en framgångsrik verklighet. 
Henrik hjälper oss med hur vi i styrelsen ska resonera kring denna viktiga fråga som har varit aktuell länge, fortfarande är idag och kommer vara framöver. Alla bolag har digitalisering på den strategiska agendan men för många är det en utmaning att få till en samsyn kring vad det innefattar, vad det innebär och hur det blir av. Gå inte i fällan med fräcka tekniska lösningar utan fokusera på hur ni använder digitaliseringen i den strategiska agendan.
Vi hinner också prata om framtidens arbetsplats som Henrik bland annat har arbetat med på Microsoft. Lägg fokus på medarbetarnas värdeskapande inte på platsen där man är när man skapar värde. Det ställer nya krav på ledare och kan vara helt avgörande för att attrahera och behålla medarbetare. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Thursday Apr 07, 2022

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I detta avsnitt gästas vi av Carl Svernlöv som arbetar som advokat på Baker & McKenzie och har stort intresse i ansvarsfrågor för styrelsen. Carl är en flitig författare och har skrivit många böcker som är av stor nytta för oss styrelseaktiva.
Carl hjälper oss att bena ut styrelsens ansvarsförhållanden, hjälper oss att svara på hur ansvaret kan se ut i olika situationer. Carl har studerat många av de rättsfall vi har i Sverige och ger oss sina konklusioner från dessa fall. Ska en styrelse kunna lita på den information man får till sig? Hur tuffa är Skatteverket mot styrelseledamöter och är det sant att den ledamot som har bäst betalningsförmåga är den som får betala t.ex. skatter och skadestånd? 
Vi vet att frågorna är många kring ansvarsfrågan och vi försökte ställa så många vi kunde för att ge er lyssnare så många svar som möjligt. Vi hoppas att du har mer insikt i ansvaret efter att ha lyssnat på det här avsnittet. Det fick vi!
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Thursday Mar 24, 2022

Varmt välkommen till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I detta avsnitt så gästas vi av Liselotte Hägertz Engstam som idag arbetar professionellt med styrelsearbete men som också ägnar sig åt forskning om styrelser. 
Avsnittet var menat att handla mest om ordförandeskap men då det innefattar så mycket kom det såklart också att handla om så mycket mer som en ordförande och en styrelse behöver arbeta med.
Liselotte ger oss en del konklusioner från de forskningsstudier hon deltagit i men också konkreta råd som alla styrelse kan ta till sig och ha med sig. Vi pratar om olika ägarkonstellationer, styrelsens fokus på värdeutveckling, vikten av att kunna bolagsbyggande som styrelseledamot, att VD alltid är viktigast och att idag så arbetar en styrelse mer än bara på styrelsemöten. Lyssna in för kloka råd och inspel som kan göra dig till en bättre styrelseledamot. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Thursday Mar 10, 2022

Varmt välkommen till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
Dagens gäst är Hans Börsvik som har en bakgrund som revisor inom PwC men som dom senaste åren arbetat med styrelsearbete och valberedningsarbete. 
Hans hjälper oss att sätta valberedningen på kartan. Alla vet vad en valberedning gör men vet inte vad arbetet innebär. Det är få privata aktiebolag som använder sig av valberedningar och missar möjligheten till en väl sammansatt styrelse i enlighet med ägarnas vilja. Om man har en väl sammansatt och kunnig valberedning så är det vägen till en väl sammansatt styrelse. 
Hans brinner för mångfald och tycker att vi pratar om hur viktigt det är med mångfald i våra styrelser men att man tappat frågan kring om våra valberedningar tycker att mångfaldsfrågan är viktig. Finns den inte på valberedningens agenda så är frågan om hur mycket mångfald vi faktiskt får i våra styrelser. Detta och mycket mer kring valberedningsarbete pratar vi om. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Thursday Feb 24, 2022

Varmt välkommen till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har vi bjudit in erfarna och välmeriterade professionella styrelsearbetaren Cecilia Daun Wennborg. Cecilia valde att efter en lång karriär som chef och ledare växla över till att bli styrelsearbetare till yrket. Cecilia har 20 års erfarenhet av styrelseuppdrag, främst från noterade bolag.
Cecilia delar med sig generöst av sina erfarenheter i styrelseuppdrag. Hon har bland annat varit engagerad i styrelsen för ICA-gruppen, ett uppdrag hon nyligen lämnade efter 16 år. Ett arbete som Cecilia initierade i sitt ICA-uppdrag var att etablera ett Hållbarhetsutskott. Vad var bakgrunden till det och vad gör man i ett sådant utskott? Vi frågar Cecilia om sin gedigna erfarenhet av Revisionsutskottsarbete samt att hon berättar om styrelsens arbete när ett bolag får ett bud på att bli utköpta från börsen. 
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra
 

Friday Feb 11, 2022

Varmt välkommen till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbeta professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har vi bjudit in engagerande och härliga Christer Olsson. Christer har en bakgrund som chef, ledare och har sedan 30 år tillbaka arbetat med organisationsutveckling genom individutveckling. Christer är en framgångsrik coach till ledare, ledningsgrupper och styrelser och en välkänd föreläsare. 
Det är många klokskaper som vi får med oss i samtalet med Christer och det är svårt att plocka ut något. Vi pratar såklart om ledarskap, om grupper och om hur vi får verkningsgrad i våra styrelsebeslut. I grunden handlar det om människor och hur vi får människor att känna varandra på riktigt och inte bara känna till varandra, om att arbeta tillsammans och inte bara arbeta samtidigt. Hur gör vi varandra bättre och hur slutar vi med att se styrelsen som något magiskt och en "hokus pokus plats"? 
Ett viktigt budskap är att vi måste ha förstått för att förstå. Hur får vi till det i styrelsen? När organisationen förstår att styrelsen förstått, det är då vi skapar förtroende från organisationen och därmed skapar ökad verkningsgrad för våra beslut. Ha anteckningsblocket i hösta hugg när du lyssnar in Christers tankar.
Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Tuesday Jan 18, 2022

Varmt välkommen till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
I det här avsnittet har vi bjudit in Mikal Björkström och Ola Rosenlind som våra gäster. Mikal och Ola släppte boken "Förändringens fem fallgropar - och hur du undviker dem" under 2021. Detta som en handbok för chefer och förändringsledare. Styrelsens strategiansvar kräver att vi som styrelse har god insikt och kunskap i förändringsarbete oavsett om det är mindre eller större förändringar som behöver göras, varför det här avsnittet är oerhört spännande. 
Mikal är leg. psykolog med OBM-inriktning (Organizational Behavior Management) men också i olika chefsroller och organisationskonsult. Ola är personal- och beteendevetare med ledande roller inom HR men sedan 2010 arbetat som konsult med fokus på verksamhetsutveckling och förändringsledning. Tillsammans driver dom företaget Making Change idag och har i boken paketerat massor med erfarenheter, vetenskap och praktiska tips och råd. Och utifrån detta så hade vi ett samtal som handlar om hur mycket dom sett styrelser i sitt arbete, vilka är de fallgropar om sett och hur kan man arbeta med att inte falla i gropen. 
Trevligt lyssnande önskar Malin och Petra

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013