Friday Mar 24, 2023

30. Malin & Petra - tydlighetens betydelse för rätt fokus i styrelsearbetet!

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 

I det här avsnittet pratar Malin och Petra om tydlighetens betydelse för rätt fokus i styrelsearbetet. Många skulle benämna det med ordning & reda. När vi frågar ägare, styrelser, VD:ar, ledning och medarbetare så finns det en förväntan och önskan som står högst på listan och det är TYDLIGHET. 

I avsnittet så går vi igenom hur man kan arbeta med tydlighet och hur dessa resonemang och diskussioner hos ägare, styrelse och VD landar ned i ett antal styrdokument som vi kan arbeta utifrån. Vi pratar bland annat om aktieägaravtal, ägardirektiv, bolagsordning, styrelsens arbetsordning, rapporteringsinstruktion och VD-instruktion. 

För att styrelsen ska kunna ägna sig åt bolagets framtid och utveckling så är tydlighet en vital och väsentlig del av förutsättningarna för styrelsens värdeskapande. 

Vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 

Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320