Friday Dec 23, 2022

27. Malin & Petra - strategi ut ett styrelseperspektiv

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 

I det här avsnittet är det Malin och Petra som resonerar och diskuterar strategiarbetet för styrelsen. Att det kan se olika ut och hur skiljer sig strategiarbete i styrelsen åt från det operativa arbetet. 

Strategi är ett stort område och begrepp och det finns mycket att diskutera men vi försöker diskutera området i stort men också komma med användbara tips och tankar. Vi pratar om företagets strategiprocess, om omvärldsbevakning och hur styrelsen kontinuerligt kan arbeta strategiskt.

Vi hoppas avsnittet ger dig nya perspektiv eller bekräftar det goda arbete som du och dina kollegor gör i styrelsearbetet. 

Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320