Thursday Jun 10, 2021

4. Kamilla Kohn Rådberg & Mariah ben Salem Dynehäll - Innovation ur ett styrelseperspektiv!

Varmt välkommen till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden är Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall.

I det här avsnittet har vi bjudit in gästerna Kamilla Kohn Rådberg som forskar på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och Mariah ben Salem Dynehäll som är VD på Drivhuset Göteborg och metodansvarig för Drivhuset Norden. Mariah är dessutom författare till böckerna "Loopa" och "Tookig". 

Avsnittet handlar om Innovation där både Kamilla och Mariah har lång erfarenhet. Vi belyser innovation utifrån ett styrelseperspektiv. Kamilla och Mariah arbetar med innovation från lite olika perspektiv vilket gör samtalet intressant och ger många intressanta infallsvinklar att ta med sig gällande innovationsarbetet och styrelsen roll. 

Trevlig lyssnande önskar Malin och Petra.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822