Sunday Feb 11, 2024

46. Hanna Weiderberg - revisorns roll generellt och nya roll i och med CSRD

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Jag som är värd för podden heter Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare och styrelseutbildare.  

I det här avsnittet har jag bjudit in Hanna Weiderberg som är auktoriserad revisor på revisionsbyrån EY. Jag bjöd in Hanna till samtal dels för att berätta lite mer om revisorns roll generellt sätt, samspelet mellan revisor och styrelse men också revisorns nya roll i och med EU-regleringen CSRD. 

Hanna hjälper oss att få lite inblick i revisorns perspektiv på hur man arbetar och stöttar bolag i sin roll. En revisor stöttar gärna bolaget i god regelefterlevnad men såklart också i att det finns olika sätt att göra och lösa finansiellt nära frågeställningar på. 

Såklart pratar vi också om revisorns roll i och med den nya EU-regleringen med CSRD där hållbarhetsredovisningen ska ingå i förvaltningsberättelsen och granskas av tredje part där den auktoriserade revisorn ska godkänna och skriva under. Men vad innebär det egentligen? Detta och mycket mer samtalar jag om med Hanna och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 

Trevligt lyssnande önskar Petra

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320