Tuesday May 23, 2023

33. Mathias Strand - legala aspekter av AI att hålla koll på för styrelsen

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 

I det här avsnittet har vi ett samtal med Mathias Strand som är jurist, svensk och amerikansk. Har arbetat i Sverige, Europa och USA på advokatbyråer men framförallt en lång tid på Microsoft. Mathias har arbetat med teknikfrågor och den legala aspekten. Mathias har fått vara med om resan med molnet, helt nytt affärstänk kring mjukvara och nu AI.

Mathias hjälper oss att bena ut begrepp kring AI, ansvar och hur vi i styrelsen ska tänka kring den nya AI förordningen (AI Act) som kommer att komma inom kort. Mathias säger att det kommer vara likt det vi upplevde när vi skulle inför GDPR. Enligt AI förordningen så kommer AI-system klassas som Förbjudna, Hög risk, Begränsad risk och Lång/ingen risk. AI förordningen hoppas man på blir "the Golden standard" för hela världen. 

Regelefterlevnad ligger på styrelsens bord och Mathias benämner det som en muskel som måste hållas spänstig, vältränad och vid liv. Styrelsens roll är att se till att vi har tillräckligt med arbete runt den här muskeln (regelefterlevnad) och inte bara ha ett tänk. Inför nya AI förordningen har vi nu tid om vi sätter igång redan nu så att när lagen träder i kraft, att vi har de delar på plats som behövs. 

Detta och mycket mer samtalar vi om med Mathias och vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 

Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320